Návrh bez názvu (1).png

HYBRIDNÍ UČEBNICE

  • Nové hybridní učebnice a pracovní sešity 3 v 1 pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a na víceletých gymnáziích.

  • S online procvičováním a audionahrávkami pro žáky ZDARMA 
    na portálu Škola s nadhledem.

  • Učebnice také v elektronické podobě se čtečkou FLEXIBOOKS.

 

Dáváme slovu HYBRIDNÍ nový význam. 
Vyzkoušejte si některé aktivity z našich hybridních učebnic
a pracovních sešitů ZDARMA:

Tento typ cvičení pomůže ověřit, zda žák rozumí textu či dané problematice.

Audionahrávky umožní žákovi porozumět mluvenému slovu.

Přehledně vysvětlí a shrne dané téma pro zopakování.

Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž žák vybírá z nabízených odpovědí.

Využijte naše další dostupné nástroje

flexibooks_e-knihy.png

Flexibooks - čtečka elektronických učebnic Nakladatelství Fraus

skola-s-nadhledem.png

Škola s nadhledem - online procvičování
z pohodlí domova