Les Lesní Cesta Širokoúhlá Prezentace.jp

Autoři

Učebnici vytvořil manželský pár Martyn Hobbs a Julia Starr Keddle. Zjistěte, kdo jsou a odkud čerpají nápady.

Martyn Hobbs je autorem učebnic pro výuku angličtiny, které tvoří společně se svou manželkou Julií Starr Keddle. Píše také adaptované knihy (tzv. readery) a vytváří videa. Výukou angličtiny se zabývá již 30 let, za svou praxi učil různé věkové skupiny od malých žáků po dospělé. Deset let žil v Itálii, kde působil na univerzitě ve Florencii

a v soukromých jazykových školách, a pravidelně vyučoval v mezinárodních kurzech v Británii. Než se před deseti lety rozhodl plně věnovat tvorbě anglických vzdělávacích materiálů, pracoval jako redaktor publikací pro výuku angličtiny.

Martyn rovněž napsal scénáře k mnoha videím pro výuku angličtiny, pro vlastní i jiné kurzy. Má zájem zejména

o příběhy v různých podobách – od povídek a románů ke scénářům pro divadlo a film – napsal řadu adaptovaných knih pro Helbling Languages. Je také autorem divadelních her a filmových scénářů, za něž obdržel několik cen.   

Julia Starr Keddle je autorkou učebnic a učebních materiálů pro výuku angličtiny, které vytváří společně se svým manželem Martynem Hobbsem. Výukou angličtiny se zabývá již 30 let, za svou praxi učila různé věkové skupiny od malých žáků po dospělé, a to jak v zahraničí, tak i ve Spojeném království.

Deset let žila a pracovala v Itálii, učila angličtinu na univerzitě ve Florencii a rovněž pravidelně vyučovala

v mezinárodních kurzech v Británii. Než se před deseti lety rozhodla pro kariéru autorky učebnic, pracovala jako redaktorka publikací pro výuku angličtiny a jako školitelka učitelů pro NILE v Norwich.

Julia se zajímá zejména o vývoj náctiletých, o interakční jazyk (který používáme pro vybudování a udržení vztahů)

a o osobní a interpersonální dovednosti. Rovněž se specializuje na Společný evropský referenční rámec, o němž napsala několik článků, např. SERR a sylabus střední školy pro publikaci Insights from the Common European Framework (OUP).

Julia si uvědomuje, že výuka angličtiny je velmi tvořivý proces, a ráda úzce propojuje gramatiku i prvky komunikativního a lexikálního učiva s tématy a aktivitami vhodnými pro žáky daného věku. Psaní je zábavné, ale úspěšná výuka je založena na kreativním plánování.

Didaktické tipy do výuky od autorů