Unikátní propojení učebnice
s rozšiřujícími online materiály ZDARMA = stačí zadat číselný
či QR kód

Proč zvolit učebnici Your Space nyní v hybridní podobě?

 • Žáci získávají přímý přístup k zajímavým videím, audionahrávkám a dalším materiálům včetně interaktivních cvičení.

 • Rozsah 80 hodin základní výuky s možností rozšíření až na 120 hodin.

 • Témata v souladu s RVP ZV zpracovaná atraktivně pro dnešní digitální generaci, integrované prvky CLIL.

 • Živý jazyk dnešních teenagerů – autentické fráze pro přirozenou komunikaci s vrstevníky.

 • Cambridge Learner Corpus – identifikace typických českých chyb a jejich náprava.

 • Utváření a rozvoj klíčových kompetencí – kromě komunikativní kompetence také např. kompetence k řešení problémů

       a kompetence k učení.

 • Využití znalostí z češtiny při práci s gramatikou.

 • Speciální lekce věnovaná kultuře a různým aspektům běžného života v ČR i anglosaských zemích.

 • Učebnice Your Space je využitelná skutečně kdekoliv a kdykoliv: ve třídě lze pracovat s tištěnou učebnicí či její elektronickou podobou na interaktivní tabuli, doma s pracovním sešitem či notebookem.

 • V každé hybridní učebnici najdete unikátní číselné nebo QR kódy, které vám umožní zdarma přístup k dalšímu online procvičování a nahrávkám.

Hybridní učebnice

1. až 4. díl 

Your Space je čtyřdílný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Sada byla vytvořena v souladu s RVP pro ZŠ. Jazyková úroveň SERR sahá od A1 po A2+. V novém hybridním vydání díky unikátním kódům na každé straně učebnice tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.

K tištěné učebnici můžete také využít interaktivní učebnici Flexibooks, která obsahuje navíc:

 • audia a videa – autentické rozhovory, scénky, videodokumenty, Google Earth videa

 • interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, gap-filling testy, pexesa, přiřazování, třídění

 • přidané dokumenty – přepisy poslechů a videonahrávek, přehledy gramatiky, ukázky ze slovníků FRAUS, řešení ke cvičením

Nebo, pokud jste již rozhodnuti, nakupujte přímo u nás v e-shopu: