YS4_PU_100%.tif

Příručka učitele

Přepracované vydání Your Space přizpůsobené pro Českou republiku. Příručka učitele vám pomůže připravit roční plán výuky

i plán jednotlivých hodin, zefektivnit využití materiálů z učebnice

a pracovního sešitu, ověřit správné řešení poslechových i textových cvičení a mnoho dalšího.

 

Příručka učitele obsahuje:

  • Rámcový roční plán.

  • Přehled naplňování výstupů RVP a klíčových kompetencí.

  • Plány hodin k jednotlivým lekcím s pokyny k využití materiálu z učebnice a pracovního sešitu v angličtině.

  • Přepis audionahrávek a klíč ke cvičením.

  • Podněty pro práci v heterogenních třídách (se smíšenými schopnostmi).

  • Stáhněte si testy ke každé lekci z učebnice, a navíc ještě velký vstupní a výstupní test.

 

Podmínky užití

Testy a klíče k testům jsou určeny pro potřeby učitelů. Podmínkou pro jejich stažení je zaslání vašeho jména a adresy školy, kde vyučujete, na e-mail info@fraus.cz. Po ověření těchto údajů vám bude sděleno přístupové heslo. Bez zadání hesla není možné soubory otevřít.