Školení a semináře

Prostřednictvím online kurzů se snažíme reagovat nejen na současnou situaci, ale i aktuální potřeby učitelů, pro něž daný čas a místo konání prezenčního semináře může být svazující.

Právě distanční výuka ukázala velký význam tohoto způsobu vzdělávání.

Věříme, že tyto kurzy budou obohacením pro učitele i při běžném provozu školy.

ys-uvod.png

Hezky anglicky - tak jako hezky česky

Jak se učí autentická angličtina? Jak naučit žáky přirozeně komunikovat? Kde získat různorodou a vhodnou škálu nápadů? Manželský pár Julia Star Keddle a Martyn Hobbs, autoři řady učebnic Your Space, vytvořené na míru českým žákům

a učitelům, vás ve videonahrávkách seznámí s různými postupy a tipy, jak pracovat s reálným jazykem, zažitými slovními spojeními a frázemi, které jsou čerpány ze dvou britských jazykových korpusů (Cambridge Corpus a British National Corpus). Hravé nápady, podpořené metodickými radami, snadno a lehce využijete ve výuce. Online kurz je určen nejen těm, kteří už podle učebnice Your Space učí, ale i vám, kteří byste podle této řady chtěli začít učit