top of page

Interaktivní učebnice
a interaktivní pracovní sešity

Interaktivní učebnice  a pracovní sešity Your Space jsou obsahově shodné s těmi tištěnými.

Nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu pochopení, procvičení a shrnutí probírané látky:

  • interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, gap-filling testy, přiřazování, třídění

  • audia a videa – autentické rozhovory, scénky, videodokumenty, Google Earth videa

  • dokumenty – přepisy poslechů a videonahrávek, gramatická shrnutí, hesla z  FRAUS Ilustrovaného studijního slovníku

  • mapy, fotografie reálií a fotografie pro procvičení slovní zásoby

  • ozvučený slovníček po lekcích, ozvučená nepravidelná slovesa

  • odkazy do předchozích dílů Your Space na dříve probranou látku pro zopakování

  • odkazy do dalších učebnic a pracovních sešitů, podporující upevnění mezipředmětových vztahů

bottom of page